Cookies

Informace o používání souborů cookies na našich stránkách, informace o zpracování osobních údajů ve formě cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou soubory, které se při prohlížení našich stránek ukládají ve Vašem zařízení. Cookies slouží k zapamatování určitých informací týkajících se uživatele a jsou používány zejména za účelem zlepšení uživatelského prostředí, komunikace webu s Vašim zařízením a celkového usnadnění a zrychlení užívání našich webových stránek. Kromě funkčních cookies nezbytných k fungování stránky slouží námi používané cookies pro usnadnění informování v případě údržby webu, kdy je získávána informace o zobrazení upozornění, a analýze Vašich preferencí a činností na stránce pomocí Google Analytics za účelem zlepšení poskytovaných služeb, kdy jsou získávány informace o Vašich činnostech na stránce, Vaše IP adresa a druh Vámi používaného zařízení (dále jen "Osobní údaje").

Jaké druhy cookies používáme a jak je zpracováváme?

Na našich webových stránkách používáme dva typy cookies, které slouží k plynulejšímu fungování stránky – krátkodobé, které jsou ukládány jen po dobu prohlížení stránky a poté jsou smazány, a dlouhodobé, které mohou zůstat uloženy ve Vašem počítači i po ukončení prohlížení. V případě dlouhodobých cookies se jedná o cookies Google Analytics. Bližší informace o těchto druzích a době uložení těchto cookies naleznete zde.

Získané Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

Jak změnit nastavení souborů cookies?

Cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného nastavením Vašeho zařízení tím způsobem, že je používání cookies povoleno. Nastavení cookies lze však přímo ve Vašem webovém prohlížeči změnit. Prohlížeče umožňují tyto soubory zakázat, případně smazat či mazat automaticky nebo povolit jen vybrané druhy souborů. Bližší informace k nastavení příslušného webového prohlížeče naleznete kliknutím na níže uvedené odkazy. Při zakázání souborů ovšem můžete přijít o některé funkce, které webová stránka nabízí.

Vezměte na vědomí, že máte právo:

  • odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, a to změnou nastavení cookies dle návodu uvedených výše,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
  • vyžádat si u nás přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
  • požadovat po nás výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
  • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
  • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se souborů cookies či těchto zásad nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte nás kontaktovat na privacy@goparking.cz.