Personal data protection (GDPR)

Chráníme vaše údaje

Při činnostech společnosti GO parking s.r.o. dochází ke zpracovávání osobních údajů. Společnost přijala v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů příslušná opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Při jakémkoliv zpracování osobních údajů Vám včas podáme bližší informace. Níže jsou informace o zpracování osobních údajů poskytovaných společnosti prostřednictvím této stránky a informace o používání souborů cookies. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na privacy@goparking.cz.

Informace o zpracování osobních údajů při objednávce zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů při registraci zde.

Informace o používání souborů cookies na našich stránkách, informace o zpracování osobních údajů ve formě cookies zde.